Vi, Tempshield LLC, PO Box 199, Mount Desert, Maine 04660 USA, tel: +1 207-667-9696 och www.tempshield.com som tillverkare, förklarar att de nya personliga skyddsutrustningarna som beskrivs nedan:

Cryo-Gloves®- handskar, Vattentäta Cryo-Gloves®- handskar, Vattentäta Cryo-Grip®- handskar, och Cryo-Industrial®- handskar: överensstämmer med förordning EU) 2016/425 och, där så är fallet, med de nationella standarder som införlivar harmoniserade standardnummer och ytterligare test som är relevant för kryogenhandskar:

EN 420 : 2003 + A1 : 2009 Allmänna krav och provningsmetoder
EN 511 : 2006 Skyddshandskar mot kyla
EN 388 : 2016 + A1 : 2018 Skyddshandskar mot mekaniska risker
  MR 019 Matning av termiskt beteende hos handskar när nedsänkt i flytande kväve

och är identiska med de personliga skyddsutrustningar som är föremål för EU-typkontrollintyg med nummer:

Cryo-Gloves®

WR+Storlek 19/1102/00/0161 Rev. 2
EB+Storlek 19/1102/00/0161 Rev. 2
MA+Storlek 19/1102/00/0161 Rev. 2
SH+Storlek 19/1102/00/0161 Rev. 2

Vattentäta Cryo-Gloves®

WR+Storlek+WP 19/1105/00/0161 Rev. 4
EB+Storlek+WP 19/1105/00/0161 Rev. 4
MA+Storlek+WP 19/1105/00/0161 Rev. 4
SH+Storlek+WP 19/1105/00/0161 Rev. 4
Cryo-Industrial® handskar
CIG+Storlek+WP 19/1104/00/0161 Rev. 2
CIW+Storlek+WP 19/1104/00/0161 Rev. 2
CIM+Storlek+WP 19/1104/00/0161 Rev. 2

utfärdade av:    ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL (AITEX)
                            Plaza Emilio Sala, 1
                            ALCOY (ALICANTE) Spanien                     Anmält organ nr 0161 

Vattentäta Cryo-Grip® handskar

CG+WR+Storlek+WP 0072/440/162/11/18/0214
CG+EB+Storlek+WP 0072/440/162/11/18/0215
CG+MA+Storlek+WP 0072/440/162/11/18/0216
CG+SH+Storlek+WP 0072/440/162/11/18/0217

utfärdade av:    INSTITUT FRANÇAIS TEXTILE - HABILLEMENT
                           Avenue Guy de Collongue
                           69134 ECULLY CEDEX Frankrike                     Anmält organ nr 0072

Cryo-Apron® och Cryo-Industrial®- förkläden är i överensstämmelse med förordning (EU) 2016/425 och, där så är fallet, med tekniska specifikationsnummer:

EN ISO 13688 : 2013 Skyddskläder - allmänna krav
EN 20811 : 1993 Textil - motstånd mot vattenpenetration
EN 388 : 2016
 + A1 : 2018, punkt 6.1
Slitstyrka
EN 388 : 2016
 + A1 : 2018, punkt 6.4
Rivningsbeständighet
EN ISO 7854 : 1997 Bestämning av motstånd mot skador genom böjning
EN ISO 2286-3 : 1989 och ISO 4675 : 1990 Lågtemperaturböjtest
ISO 5085-1 : 1989 Bestämning av värmebeständighet - lågtemperaturmotstånd 

och är identiska med de personliga skyddsutrustningar som är föremål för EU-typkontrollintyg med nummer:

Cryo-Apron®-förkläde

CA+Size 19/1085/00/0161 Rev. 1

Cryo-Industrial®-förkläde

 CI-A+Size 19/1090/00/0161 Rev. 2

utfärdade av:    ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL (AITEX)
                            Plaza Emilio Sala, 1
                            ALCOY (ALICANTE) Spanien                     Anmält organ nr 0161 

Cryo-Gaiters™ och Cryo-Industrial® Skyddsdamasker är i överensstämmelse med förordning (EU) 2016/425 och, där så är fallet, med tekniska specifikationsnummer:

EN ISO 13688 : 2013 Skyddskläder - allmänna krav
EN 20811 : 1993 Textil - motstånd mot vattenpenetration
EN 388 : 2016
 + A1 : 2018, punkt 6.1
Slitstyrka
EN 388 : 2016
 + A1 : 2018, punkt 6.4
Rivningsbeständighet
EN 388 : 2016
 + A1 : 2018, punkt 6.5
Flexibilitet och sprickbildning
EN ISO 7854 : 1997 Bestämning av motstånd mot skador genom böjning
EN ISO 2286-3 : 1989 och ISO 4675 : 1990 Lågtemperaturböjtest
ISO 5085-1 : 1989 Bestämning av värmebeständighet - lågtemperaturmotstånd

och är identiska med de personliga skyddsutrustningar som är föremål för EU-typkontrollintyg med nummer: 

Cryo-Gaiters™ skyddsdamasker

CPGR 19/1666/00/0161

Cryo-Industrial® Skyddsdamasker

 CPIGR 19/1695/00/0161

utfärdade av:    ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL (AITEX)
                            Plaza Emilio Sala, 1
                            ALCOY (ALICANTE) Spanien                     Anmält organ nr 0161 

(De tekniska konstruktionsfilerna bibehålls av Tempshield LLC, PO Box 199, Mount Desert, Maine 04660 USA.)

I förekommande fall är personlig skyddsutrustning föremål för förfarandet för bedömning av överensstämmelse som anges i bilaga VIII (modul D) i förordning (EU) 2016/425 under övervakning av anmält organ:

Shirley Technologies LTD (utför handel som BTTG)
Unit 6, Wheel Forge Way, Trafford Park
Manchester, M17 1EH, Storbritannien
Anmält organ nr 0338

Underskrift för och på uppdrag av Tempshield LLC i Mt. Desert, ME, den 23 december, 2019.

 

Paul Larochelle
Operativ chef

                                                          Rev. J (12/23/2019)