Niniejszym Tempshield, PO Box 199, Mount Desert, ME 04660 USA, tel: +1 207-667-9696 oraz www.tempshield.com, jako producent, oświadcza, że nowe ŚOI opisane poniżej:

Rękawice Cryo-Gloves®, wodoodporne Cryo-Gloves®, wodoodporne rękawice Cryo-Grip® oraz rękawice Cryo-Industrial®: są zgodne z rozporządzeniem (EU) 2016/425 oraz, jeśli ma to zastosowanie, z krajowymi normami stanowiącymi transpozycję norm zharmonizowanych o numerach oraz dodatkowe badania dotyczące rękawic kriogenicznych:

EN 420 : 2003 + A1 : 2009 Wymagania ogólne i metody badań
EN 511 : 2006 Rękawice chroniące przed zimnem
EN 388 : 2016 + A1 : 2018 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi
  MR 019 Pomiar zachowania termicznego rękawic po zanurzeniu w ciekłym azocie

a także są identyczne ŚOI, które są przedmiotem certyfikatów badań unijnych o numerach:

Cryo-Gloves®

WR+rozmiar 19/1102/00/0161 Rev. 2
EB+rozmiar 19/1102/00/0161 Rev. 2
MA+rozmiar 19/1102/00/0161 Rev. 2
SH+rozmiar 19/1102/00/0161 Rev. 2

Wodoodporne rękawice Cryo-Gloves®

WR+rozmiar+WP 19/1105/00/0161 Rev. 4
EB+rozmiar+WP 19/1105/00/0161 Rev. 4
MA+rozmiar+WP 19/1105/00/0161 Rev. 4
SH+rozmiar+WP 19/1105/00/0161 Rev. 4
Rękawice Cryo-Industrial® 
CIG+rozmiar+WP 19/1104/00/0161 Rev. 2
CIW+rozmiar+WP 19/1104/00/0161 Rev. 2
CIM+rozmiar+WP 19/1104/00/0161 Rev. 2

wydanych przez:    ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL (AITEX)
                                 Plaza Emilio Sala, 1
                                 ALCOY (ALICANTE) Hiszpania
                                 Numer jednostki notyfikowanej 0161 

Wodoodporne rękawice Cryo-Grip®

CG+WR+rozmiar+WP 0072/440/162/11/18/0214
CG+EB+rozmiar+WP 0072/440/162/11/18/0215
CG+MA+rozmiar+WP 0072/440/162/11/18/0216
CG+SH+rozmiar+WP 0072/440/162/11/18/0217

wydanych prez:      INSTITUT FRANÇAIS TEXTILE - HABILLEMENT
                       Avenue Guy de Collongue
                       69134 ECULLY CEDEX Francja
                       Numer jednostki notyfikowanej 0072

Fartuchy Cryo-Apron® oraz Cryo-Industrial® są zgodne z rozporządzeniem  (UE) 2016/425 oraz, jeśli ma to zastosowanie, z krajowymi normami stanowiącymi transpozycję norm zharmonizowanych o numerach:

EN ISO 13688 : 2013 Odzież ochronna- Wymagania ogólne
EN 20811 : 1993 Tekstylia - Wyznaczanie wodoszczelności
EN 388 : 2016
 + A1 : 2018, punkt 6.1
Odporność na ścieranie
EN 388 : 2016
 + A1 : 2018, punkt 6.4
Odporność na rozdarcie
EN ISO 7854 : 1997 Wyznaczanie odporności na uszkodzenie przy zginaniu
EN ISO 2286-3 : 1989 oraz ISO 4675 : 1990 Badanie zginania w niskiej temperaturze
ISO 5085-1 : 1989 Wyznaczanie odporności termicznej - odporność na niską temperaturę

a także są identyczne z ŚOI, które są przedmiotem certyfikatów badań unijnych o numerach:

Fartuch Cryo-Apron®

CA+rozmiar 19/1085/00/0161 Rev. 1

Fartuch Cryo-Industrial®

 CI-A+rozmiar 19/1090/00/0161 Rev. 2

wydanych przez:    ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL (AITEX)
                                 Plaza Emilio Sala, 1
                                 ALCOY (ALICANTE) Hiszpania
                                 Numer jednostki notyfikowanej 0161 

Getry Cryo-Gaiters™ oraz Cryo-Industrial® są zgodne z rozporządzeniem (UE) 2016/425 oraz, jeśli ma to zastosowanie, z krajowymi normami stanowiącymi transpozycję norm zharmonizowanych o numerach:

EN ISO 13688 : 2013 Odzież ochronna- Wymagania ogólne
EN 20811 : 1993 Tekstylia - Wyznaczanie wodoszczelności
EN 388 : 2016
 + A1 : 2018, punkt 6.1
Odporność na ścieranie
EN 388 : 2016
 + A1 : 2018, punkt 6.4
Odporność na rozdarcie
EN 388 : 2016
 + A1 : 2018, punkt 6.5
Odpornośćna przebicie
EN ISO 7854 : 1997 Wyznaczanie odporności na uszkodzenie przy zginaniu
EN ISO 2286-3 : 1989 oraz ISO 4675 : 1990 Badanie zginania w niskiej temperaturze
ISO 5085-1 : 1989 Wyznaczanie odporności termicznej - odporność na niską temperaturę

a także są identyczne z ŚOI, które są przedmiotem certyfikatów badań unijnych o numerach:

Getry Cryo-Gaiters™

CPGR 19/1666/00/0161

Getry Cryo-Industrial®

 CPIGR 19/1695/00/0161

wydanych przez:    ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL (AITEX)
                                 Plaza Emilio Sala, 1
                                 ALCOY (ALICANTE) Hiszpania
                                 Numer jednostki notyfikowanej 0161 

(Techniczna dokumentacja konstrukcyjna jest przechowywana w Tempshield LLC, PO Box 199, Mount Desert, Maine 04660 USA.)

W sytuacjach, w których ma to zastosowanie, ŚOI podlegają procedurze oceny zgodności określonej w Załączniku VIII (Moduł D) rozporządzenia (UE) 2016/425, pod nadzorem jednostki notyfikowanej:

Shirley Technologies LTD (prowadząca działalność handlową jako BTTG)
Unit 6, Wheel Forge Way, Trafford Park
Manchester, M17 1EH, Wielka Brytania
numer jednostki notyfikowanej 0338

Podpisano w imieniu Tempshield LLC w MT. Desert, ME, w dniu 23 grudnia 2019 r.

 

Paul Larochelle
Dyrektor ds. operacyjnych

                                                          Wer. J (23/12/2019)